Partnerzy serwisu:

Zamówienia publiczne są jedną z kluczowych form udziału sektora publicznego w gospodarce. Dotyczą one odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jedną z nich są dostawy. O tym, kto dostarczy potrzebny towar, decyduje wynik przetargu.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa sprzętu sieciowego i oprogramowania

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa urządzeń biurowych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa sprzętu zwiększającego ergonomię warunków pracy w ramach Projektu pn. Z ergonomią pracy na TAK!

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Dostawa materiałów promocyjnych w 2023 roku” .

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa i montaż regałów metalowych stacjonarnych oraz przesuwnych dla potrzeb archiwum zakładowego WFOŚiGW w Katowicach

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa kuponów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników MZUiM Katowice

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa konstrukcji mechanicznej magazynu energii

Przetargi Przetargi na dostawę

Przetargi na dostawy

Pojęcie dostawy dla potrzeb zamówień publicznych definiuje art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności pozyskiwanych na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta ma na celu przede wszystkim rozróżnienie tej kategorii od usług i robót budowlanych. W odróżnieniu od definicji przyjętej w prawie cywilnym nie ma tu znaczenia czy dostawy dokonuje jej sprzedawca, pośrednik lub producent.

Co może być przedmiotem dostawy? To szereg dóbr, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności jednostek – od dostawy materiałów biurowych, opału, przez wykonanie instalacji przeciwpożarowej czy zakup maszyn.

Ogłoszenie o potrzebie dostawy publikują najczęściej jednostki samorządowe, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły czy szpitale. W serwisie Komunikaty.pl. znajdą Państwo wszystkie aktualne ogłoszenia z całej Polski. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby poznali je Państwo jak najszybciej. Wszystkie publikowane ogłoszenia o dostawie są zweryfikowane i pewne.