Partnerzy serwisu:

Przetargi na dostawę

Zamówienia publiczne są jedną z kluczowych form udziału sektora publicznego w gospodarce. Dotyczą one odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jedną z nich są dostawy. O tym, kto dostarczy potrzebny towar, decyduje wynik przetargu.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i części zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawę kuponów żywieniowych na zakup artykułów spożywczych lub posiłków profilaktycznych dla pracowników spółki

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup i dostawę artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach oraz dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa 2 sztuk ciągników z osprzętem zimowym w formie leasingu operacyjnego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla Zakładu Inżynierii Genetycznej ŚCO w Kielcach wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych na Blok Operacyjny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego wraz z transportem do Obwodów Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze (oraz ich baz)

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup wraz z dostawą cystoskopów giętkich z przeznaczeniem dla Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa koksu przemysłowo - opałowego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach w 2022 roku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji lekcji muzealnych w ramach projektu Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów

Przetargi Przetargi na dostawę

Przetargi na dostawy

Pojęcie dostawy dla potrzeb zamówień publicznych definiuje art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności pozyskiwanych na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta ma na celu przede wszystkim rozróżnienie tej kategorii od usług i robót budowlanych. W odróżnieniu od definicji przyjętej w prawie cywilnym nie ma tu znaczenia czy dostawy dokonuje jej sprzedawca, pośrednik lub producent.

Co może być przedmiotem dostawy? To szereg dóbr, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności jednostek – od dostawy materiałów biurowych, opału, przez wykonanie instalacji przeciwpożarowej czy zakup maszyn.

Ogłoszenie o potrzebie dostawy publikują najczęściej jednostki samorządowe, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły czy szpitale. W serwisie Komunikaty.pl. znajdą Państwo wszystkie aktualne ogłoszenia z całej Polski. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby poznali je Państwo jak najszybciej. Wszystkie publikowane ogłoszenia o dostawie są zweryfikowane i pewne.