Partnerzy serwisu:

Zamówienia publiczne są jedną z kluczowych form udziału sektora publicznego w gospodarce. Dotyczą one odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jedną z nich są dostawy. O tym, kto dostarczy potrzebny towar, decyduje wynik przetargu.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: (DFP.271.5.2023.ADB) Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego i suplementów diety.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa pojazdu elektrycznego typu SUV z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa materiałów promocyjnych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudową pasażerską w formie leasingu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawy fartuchów chirurgicznych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup i dostawa nici chirurgicznych III

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, KR-01/07/23

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu audiowizualnego wraz ze sprzętem komputerowym do sal dydaktycznych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: DOSTARCZANIE IGIEŁ DO BIOPSJI WRAZ Z AKCESORIAMI

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ BIAŁEK SPECYFICZNYCH WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA

Przetargi Przetargi na dostawę

Przetargi na dostawy

Pojęcie dostawy dla potrzeb zamówień publicznych definiuje art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności pozyskiwanych na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta ma na celu przede wszystkim rozróżnienie tej kategorii od usług i robót budowlanych. W odróżnieniu od definicji przyjętej w prawie cywilnym nie ma tu znaczenia czy dostawy dokonuje jej sprzedawca, pośrednik lub producent.

Co może być przedmiotem dostawy? To szereg dóbr, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności jednostek – od dostawy materiałów biurowych, opału, przez wykonanie instalacji przeciwpożarowej czy zakup maszyn.

Ogłoszenie o potrzebie dostawy publikują najczęściej jednostki samorządowe, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły czy szpitale. W serwisie Komunikaty.pl. znajdą Państwo wszystkie aktualne ogłoszenia z całej Polski. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby poznali je Państwo jak najszybciej. Wszystkie publikowane ogłoszenia o dostawie są zweryfikowane i pewne.