Partnerzy serwisu:

Przetargi na dostawę

Zamówienia publiczne są jedną z kluczowych form udziału sektora publicznego w gospodarce. Dotyczą one odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jedną z nich są dostawy. O tym, kto dostarczy potrzebny towar, decyduje wynik przetargu.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: „Dostawa dwóch urządzeń wieloformatowych na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie.”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa woreczków strunowych i biohazard dla potrzeb Jednostek SPSK1.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa wraz z montażem i instalacją analizatora parametrów krytycznych oraz systemu nadzorującego pracę analizatorów parametrów krytycznych z możliwością składania ofert częściowych.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa protezy resekcyjnej odwróconej proksymalnej części ramiennej na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej COZL.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU TYPU BUS DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Dostawa narzędzi chirurgicznych (uchwyty "HiQ+", tuba ssąco płucząca, dreny do oddymiania, dreny do insuflacji, wkłady monopolarne…) na potrzeby Bloku Operacyjnego COZL”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych będących w zarządzaniu LCIT

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowego) na potrzeby ogrzewania budynku Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie położonego w Lublinie przy ul. Boczna Lubomelskiej 13

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa i montaż mebli biurowych i gabinetowych w budynku Prokuratury Regionalnej w Lublinie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa profilometru stykowego

Przetargi Przetargi na dostawę

Przetargi na dostawy

Pojęcie dostawy dla potrzeb zamówień publicznych definiuje art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności pozyskiwanych na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta ma na celu przede wszystkim rozróżnienie tej kategorii od usług i robót budowlanych. W odróżnieniu od definicji przyjętej w prawie cywilnym nie ma tu znaczenia czy dostawy dokonuje jej sprzedawca, pośrednik lub producent.

Co może być przedmiotem dostawy? To szereg dóbr, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności jednostek – od dostawy materiałów biurowych, opału, przez wykonanie instalacji przeciwpożarowej czy zakup maszyn.

Ogłoszenie o potrzebie dostawy publikują najczęściej jednostki samorządowe, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły czy szpitale. W serwisie Komunikaty.pl. znajdą Państwo wszystkie aktualne ogłoszenia z całej Polski. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby poznali je Państwo jak najszybciej. Wszystkie publikowane ogłoszenia o dostawie są zweryfikowane i pewne.