Partnerzy serwisu:

Zamówienia publiczne są jedną z kluczowych form udziału sektora publicznego w gospodarce. Dotyczą one odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jedną z nich są dostawy. O tym, kto dostarczy potrzebny towar, decyduje wynik przetargu.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: D/05/2023 - Zakup i dostawa aparatury na potrzeby Wydziału Lekarskiego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: TP.D.DDO-TK.5.23 Zakup wraz z dostawą części wymiennych oraz środka kontrastowego do wstrzykiwacza kontrastu CT Express 4D Bracco Injeneering dla DDO – Pracowni Tomografii Komputerowej

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: [D/66/2022] Zakup i dostawa sprzętu do kosmetologii, medycznego i laboratoryjnego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa wirówek i cieplarek laboratoryjnych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: [D/04/2023] Druk i dostawa książki w ramach projektu pt. „Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego” (...)

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: [D/66/2022] Zakup i dostawa sprzętu do kosmetologii, medycznego i laboratoryjnego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: TP.D.EP.3.23_Zakup wraz z dostawą preparatów myjących, dezynfekujących i antyseptyków

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn służbowych Zamawiającego

Przetargi Przetargi na dostawę

Przetargi na dostawy

Pojęcie dostawy dla potrzeb zamówień publicznych definiuje art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności pozyskiwanych na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta ma na celu przede wszystkim rozróżnienie tej kategorii od usług i robót budowlanych. W odróżnieniu od definicji przyjętej w prawie cywilnym nie ma tu znaczenia czy dostawy dokonuje jej sprzedawca, pośrednik lub producent.

Co może być przedmiotem dostawy? To szereg dóbr, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności jednostek – od dostawy materiałów biurowych, opału, przez wykonanie instalacji przeciwpożarowej czy zakup maszyn.

Ogłoszenie o potrzebie dostawy publikują najczęściej jednostki samorządowe, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły czy szpitale. W serwisie Komunikaty.pl. znajdą Państwo wszystkie aktualne ogłoszenia z całej Polski. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby poznali je Państwo jak najszybciej. Wszystkie publikowane ogłoszenia o dostawie są zweryfikowane i pewne.