Partnerzy serwisu:

Zamówienia publiczne są jedną z kluczowych form udziału sektora publicznego w gospodarce. Dotyczą one odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jedną z nich są dostawy. O tym, kto dostarczy potrzebny towar, decyduje wynik przetargu.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup energii elektrycznej na potrzeby KEZO Centrum Badawcze w Jabłonnie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa mikroskopu elektronowego skaningowego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa produktów leczniczych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa kart sieciowych, elementów montażowych oraz materiałów reklamowych na potrzeby Politechniki Gdańskiej

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa mebli dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, z podziałem na części: 1 - meble do laboratorium dydaktycznego, 2 - meble do laboratorium komputerowego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z podziałem na części

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa kart sieciowych, elementów montażowych oraz materiałów reklamowych na potrzeby Politechniki Gdańskiej

Przetargi Przetargi na dostawę

Przetargi na dostawy

Pojęcie dostawy dla potrzeb zamówień publicznych definiuje art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności pozyskiwanych na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta ma na celu przede wszystkim rozróżnienie tej kategorii od usług i robót budowlanych. W odróżnieniu od definicji przyjętej w prawie cywilnym nie ma tu znaczenia czy dostawy dokonuje jej sprzedawca, pośrednik lub producent.

Co może być przedmiotem dostawy? To szereg dóbr, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności jednostek – od dostawy materiałów biurowych, opału, przez wykonanie instalacji przeciwpożarowej czy zakup maszyn.

Ogłoszenie o potrzebie dostawy publikują najczęściej jednostki samorządowe, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły czy szpitale. W serwisie Komunikaty.pl. znajdą Państwo wszystkie aktualne ogłoszenia z całej Polski. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby poznali je Państwo jak najszybciej. Wszystkie publikowane ogłoszenia o dostawie są zweryfikowane i pewne.