Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatury do OB

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja kotłowni dla budynków wielorodzinnych w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy efektywności energetycznej budynków

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Operator maszyn do cięcia - krojczy"

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przystosowanie części pomieszczeń parteru w budynku Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu na Ambulatorium Chemioterapii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa aparatury i wyposażenia sal chorych (I)

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania serwerowego wraz z niezbędnymi usługami informatycznymi w zakresie wdrożenia i szkolenia

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa innowacyjnej aparatury do weryfikacji stopnia deformacji elementów obiektów technicznych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap II ”.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy, SUW i Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Dąbrowie Biskupiej oraz SUW Parchanie i z miejsc publicznie dostępnych z terenu gm. Dąbrowa Biskupia

Przetargi Przetargi na usługi

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.