Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zdania pn.: „Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda , Bielina, Dębniak"

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 1 (Edycja 2)."

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Prowadzenie i obsługa bankowa budżetu Powiatu Kutnowskiego oraz podległych mu jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kutnowskiego

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Na zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót zduńskich w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: ZZ.2.2024 Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zajęć specjalistycznych) dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup i dostawa ambulansu typu B wraz z wyposażeniem dla PCM Sp. z o. o.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: ZP/4/2024 Sukcesywne dostawy części eksploatacyjnych do pojazdów

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Mniszków

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zakup usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych oraz Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa stołów formalinowych

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.