Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: R.I.271.11.2022.RN Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn.: BUDOWA URZĄDZENIA WODNEGO NA UJĘCIU WÓD PODZIEMNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁAGÓW

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Matejki 29 w Nowej Soli.

Przetargi Roboty budowlane

BZP: „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania w ramach zadań: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR", oraz "Cyfrowa Gmina".

Przetargi Dostawy

BZP: „KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 104695F W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO KLUCZOWYCH USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻAGANIU” W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR

Przetargi Dostawy

BZP: „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą”.

Przetargi Roboty budowlane

BZP: „Sukcesywna dostawa opatrunków i żywienia dojelitowego i pozajelitowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Przetargi Dostawy

BZP: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Sekcji Żywienia WS SP ZOZ w Nowej Soli

Przetargi Dostawy

BZP: Przewóz uczniów do jedn. oświatowych Gminy Przytoczna wraz z zapewnieniem opieki nad uczniami w trakcie przewozu oraz z wykorzystaniem powierzonych śr. transportu Gminy, w roku szkolnym 2022/2023

Przetargi Usługi

BZP: Dostarczenie i wynajem automatu do wydawania środków ochrony indywidualnej wraz z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej.

Przetargi Dostawy

Partnerzy serwisu