Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy po okresie legalizacji oraz montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do odbioru odpadów komunalnych”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podstolicach gm. Wieliczka

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brzezie, Szarów i Dąbrowa, gm. Kłaj

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej – Zdroju

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych nr 1780K i nr 1782K w miejscowości Wysoka – Etap III.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: (DFP.271.5.2023.ADB) Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego i suplementów diety.

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.