Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa dwóch klubów malucha "Jaś" i "Małgosia"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Bud drogi gm klasy „D” ul. Kolor w km od 0+150 do km 0+362,45 w m Rzezawa

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Renowacja dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym k. Wadowic

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa gazu medycznego (tlenu ciekłego) oraz dzierżawa i konserwacja zbiornika magazynowego wraz z instalacjami do przechowywania gazu medycznego.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Opracowanie projektu remontu mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Dietla (Most Grunwaldzki)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: (DFP.271.46.2024.EP) Dostawa zestawu mini wiertarek do zabiegów ortopedycznych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w Skrzyszowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.