Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Roboty remontowe na obiekcie mostowym zlokalizowanym nad drogą krajową A4 w km 248+089 w m. Odrowąż

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa opału na potrzeby Gminy Biała

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony obiektów, osób i mienia ZOZ w Nysie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem pni w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna pochodzącego z wycinki – z podziałem na zadania

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa drogi gminnej i placu przy OSP wraz z skutecznym odwodnieniem w miejscowości Jemielnica

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa materiałów papierniczych, materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa przyłącza kablowego SN i nN wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4kV 630kVA dla przyłączenia do sieci 15kV Domu Pomocy Społecznej w Opolu ul. Chmielowicka dz. 81/1,81/2 (...)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Sukcesywna dostawa opału do kotłowni Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku od lutego do maja w roku 2023

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2023

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.