Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Wykonanie usługi stałej ochrony fizycznej terenu, zewnętrznej i wewnętrznej budynków Uniwersytetu w Białymstoku

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW NA POTRZEBY KUCHNI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO GMINY ZAMBRÓW”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki szkolnej na 2023 rok

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak i Punktu Przedszkolnego w Płocicznie-Tartak

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Podniesienie umiejętności nauczycieli poprzez udział w szkoleniach w podziale na 2 zadania

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Podniesienie umiejętności nauczycieli poprzez udział w szkoleniach w podziale na 2 zadania

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa paliw płynnych dla samochodów i sprzętu ZDP w Łomży

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą w Białymstoku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizację DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan).

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.