Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: ZP.272.1.3.2023 - SUKCESYWNA DOSTAWA PODŁÓŻ MIKROBIOLOGICZNYCH W 2023 ROKU

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory – Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Obsługa bankowa budżetu Gminy Tolkmicko w latach 2023-2026

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dąbrówno

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa leków na potrzeby Działu Farmacji Szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o. o.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Płośnica w okresie od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Feromony .

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawy drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów oraz surowców wtórnych do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną - asfaltową na gorąco.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.