Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „PIAST” w Barlinku ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wykonanie remontu kapitalnego pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym

Przetargi Roboty budowlane

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na wykonanie wymiany i montażu wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych

Przetargi Usługi

SSM w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu płyty boiska wielofunkcyjnego, montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych, budowę nowego ogrodzenia oraz wykonania odwodnienia liniowego boiska zlokalizowanego przy budynku...

Przetargi Roboty budowlane

Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowogardzie 

Przetargi Roboty budowlane

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „PIAST” w Barlinku ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i przekazanie do użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, zdemontowanie podgrzewaczy wody i instalacji gazowej...

Przetargi Roboty budowlane

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „PIAST” w Barlinku ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wykonanie zadania polegającego na malowaniu klatek schodowych w budynkach wielolokalowych

Przetargi Roboty budowlane

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „PIAST” w Barlinku ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wykonanie remontu kapitalnego pokrycia dachowego

Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu