Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Prace ratunkowe typu konserwatorskiego przy zabytkowej cerkwi greckokatolickiej i spichlerzu plebańskim w miejscowości Bartne" realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa aparatu OCT.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: DOSTOSOWANIE MZS NR 1 W GORLICACH DO WARUNKÓW P. POŻ. - WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH SZKOŁY MZS NR 1 W GORLICACH

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: DOSTOSOWANIE BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W GORLICACH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: MODERNIZACJA BAZY EDUKACYJNEJ W GORLICACH – MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja istniejącej kotłowni gazowej obsługującej budynki Starostwa Powiatowego w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3 oraz Gminy Gorlice przy ul. 11 Listopada 2, wraz z robotami towarzyszącymi.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: REALIZACJA ZADANIA: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ WRAZ Z ODBUDOWĄ DRÓG NA OSIEDLACH MAGDALENA I ŁYSOGÓRSKIE W GORLICACH – II I III ETAP”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa implantów oraz płytek do zespolenia złamań kości

Przetargi Przetargi na dostawę