Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

W Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Zygmuncie Wróblewskim

Komunikaty Komunikaty z Sądów

BZP: Podniesienie atrakcyjności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozerki

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa, montaż, instalacja i uruchomieniem: Pakiet nr 1 – aparat do pomiaru ACT– parametrów krzepnięcia krwi – 1 szt., Pakiet nr 2 – konsola do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową – 1 szt.

Przetargi Dostawy

BZP: Wykonanie prac tynkarsko-malarskich i częściowej wymiany posadzek w budynku Kościuszki 30 w ramach zadania Modernizacja bud. Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę PUP i PINB

Przetargi Roboty budowlane

BZP: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Milanówek (140501_1) ” część I – 21 obrębów od 05-01 do 05-21 część II – 27 obrębów od nr 06-01 do 06-20 oraz od 07-01 do 07-07

Przetargi Usługi

BZP: zakup wraz z dostawą, montażem, instalacją i uruchomieniem, aparatu RTG do zdjęć kostnych i płucnych do Pracownia RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Blok G2, piętro 1

Przetargi Dostawy

BZP: „ Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego” w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład

Przetargi Roboty budowlane

BZP: „Przebudowa mostów w ciągu ul. 1 Maja i ul. Granicznej, budowa mostu w ciągu ul. Mostowej w Grodzisku Mazowieckim i przepustu w ciągu ul. Cichociemnych w Książenicach.”.

Przetargi Roboty budowlane

BZP: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Centrum opiekuńczo-mieszkalnego we wsi Szczęsne wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń (...)

Przetargi Usługi

BZP: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023”.

Przetargi Usługi

Partnerzy serwisu