Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zadanie 1: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. 3 Maja 24 w Legionowie; Zadanie 2: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. 3 Maja 28 w Legionowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa ulicy Kwiatowej w Legionowie na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Zakopiańskiej

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zakup i dostawa 18 monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem OPS oraz 1 komputera OPS na potrzeby zdalnego nauczania i nowoczesnych form edukacji w szkołach Gminy Miejskiej Legionowo

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Utrzymanie czystości na terenie Centrum Komunikacyjnego wraz z terenami przyległymi oraz garaży wielopoziomowych: ul. Szwajcarska 6 i ul. Kościuszki 8 w Legionowie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup i dostawa 18 monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem OPS oraz 1 komputera OPS na potrzeby zdalnego nauczania i nowoczesnych form edukacji w szkołach Gminy Miejskiej Legionowo

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Remont systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Legionowo

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usługi kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonaniem robót budowlanych (...)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1818W – od DW nr 632 (ul. Nowodworska) do DW Nr 631 (ul. Modlińska) w gminie Wieliszew, (...)

Przetargi Przetargi na usługi