Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

PREZYDENT MIASTA  LEGNICY ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Chojnowskiej

Nieruchomości Grunty, działki

BZP: Modernizacja kompleksu zespołu terapii, rekreacji i sportu w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Legnicy”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: "Oznakowanie poziome"

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Rozbiórka 3 szt. nieużytkowanych budynków mieszkalnych przy ul. Kwiatowej 16/18, 22/24, 26/26AB

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: NAJEM I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Bieżące utrzymanie obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch – wymiana asfaltowych przykryć przerw dylatacyjnych.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Modernizacja lądowiska dla śmigłowców ratunkowych ”LEGNICA-SZPITAL” przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: 5/PNO/2024 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

Przetargi Przetargi na dostawę