Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103422R Rydzów (Zalesie) – Tarnowiec I o dł. 1130 m w miejscowości Podleszany

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont ulicy Narutowicza w Mielcu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Obsługa koszy ulicznych na terenie Gminy Miejskiej Mielec w 2024r. wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót w celu utworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci w budynkach żłobków miejskich w Mielcu.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Mielca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec w latach 2024 i 2025.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: 98.23 Sprzedaż i dostawa rękawic medycznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego znajdującego sie w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa soli drogowej.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywna dostawa obuwia roboczego

Przetargi Przetargi na dostawę