Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości położonych w Bukownie, gm. Olsztyn, przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości Wykazy

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu konsumenckim sprzeda z wolnej ręki ruchomości

Syndycy i Komornicy Upadłość

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia o wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Komunikaty Komunikaty urzędów

Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym  Arna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do publicznej wiadomości, iż syndyk sporządził i przekazał sędziemu-komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym „TERMOBUD” Spółka z o o  zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału kategorii III

Syndycy i Komornicy Upadłość

Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olsztynie

Praca i Szkolenia Konkursy na stanowisko

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Nieruchomości Wykazy

Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn o zamiarze podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obr. ewid. Kusięta gm. Olsztyn

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: Produkcja minireportaży przedstawiających laureatów IV edycji projektu Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur oraz projekty nagrodzone w 12 edycji Konkursu PRO Warmia i Mazury

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa chodników wzdłuż ul. Kętrzyńskiego w Olsztynie na odcinku od SP do skrzyżowania z ul. Kościuszki – Etap I

Przetargi Przetargi na roboty budowlane