Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Piły informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły informuje o wykazie Prezydenta Miasta Piły położonych w Pile

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły zaprasza, do składania ofert przez zainteresowanych geodetów posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe

Praca i Szkolenia Konkursy na stanowisko
Partner Logo

Prezydenta Miasta Piły informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły informuje wyłożenie do publicznego wglądu proj. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rej. ulic Dzieci Polskich i Ogińskiego

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych garażami położonych w Pile

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły zaprasza, do składania ofert przez zainteresowanych geodetów posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe

Praca i Szkolenia Konkursy na stanowisko
Partner Logo

BZP: Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego

Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu