Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych w 2023 roku

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi na terenach miejskich i wiejskich gminy Połczyn-Zdrój od I do XII 2023 roku .

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa energii elektrycznej dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym w roku 2023. Postępowanie drugie.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych w 2023 roku

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Fizyczna ochrona osób i mienia na terenie MPGO Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym w roku 2023

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych środków dezynfekcyjnych i płynów infuzyjnych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych oraz usług służących poprawie poziomu cyberbezpieczeństwa”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przebudowa ulicy Kolejowej wraz ze skrzyżowaniami ulic oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa oleju napędowego w roku 2023

Przetargi Przetargi na dostawę