Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Starosta Przemyski informuje o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 15 boksów garażowych położonych w Kalnikowie

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Przemyski zawiadamia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, poł. w obr. Żurawica

Komunikaty Komunikaty urzędów

Syndyk masy upadłości informuje, że posiada do sprzedania z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniej oferty udział 1/150 w nieruchomość gruntowej niezabudowanej położonej w Przemyślu

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

BZP: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: PROWADZENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SZALETÓW KOMUNALNYCH W PRZEMYŚLU

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup i dostawa mikrobusa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemyślu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy i ich transport do instalacji

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie zastępczej obsługi kasowej na rzecz: Sądu Okręgowego w Przemyślu, Sądu Rejonowego w Lubaczowie i Sądu Rejonowego w Przeworsku

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ŚWIADCZONA DLA MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR (wymaz z nosogardła) u osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Przetargi Przetargi na usługi