Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na: obudowę pawilonu handlowego, docieplenie ściany zewnętrznej wraz z remontem balkonów, remont klatek schodowych

Przetargi Roboty budowlane

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku trwałego i obrotowego Spółdzielni

Przetargi Usługi

BZP: Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych

Przetargi Dostawy

BZP: Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. „Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne”

Przetargi Dostawy

BZP: Modernizacja budynku mieszkalnego nadleśniczówki wraz z zagospodarowaniem terenu

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. „Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne”

Przetargi Dostawy

BZP: Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. „Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne”

Przetargi Dostawy

BZP: Rewitalizacja elewacji frontowej Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. „Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne”

Przetargi Dostawy

Partnerzy serwisu