Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa płynów do infuzji i irygacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek”.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową 3221P Brzeźno-Wyszyna-Piorunów-Kamionka-Władysławów II”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT II

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Marii Konopnickiej w m. Turkowice.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Cisewie przy SP im. Kornela Makuszyńskiego

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu gminy Turek w latach 2024-2025

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek – etap VII” w podziale na 9 części.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotne w Turku.

Przetargi Przetargi na dostawę