Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: „Wykonanie przeglądu głównego oraz remontu wentylatorów lutniowych”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: "Wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją w budynku szybu Kinga Kopalni Soli "Wieliczka"”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Wykonanie przeglądu głównego oraz remontu wentylatorów lutniowych”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Wieliczce, w tym działanie grup interwencyjnych”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Remont drogi gminnej 560861K w km od 0+166 do km 0+642 w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Zakup samochodu osobowego "Brygadówka"”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywna dostawa worków foliowych na odpady komunalne, segregowane odpady komunalne i bioodpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. w 2024 roku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024r. ”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Remont pomieszczenia łazienki oraz toalet cechowni w budynku B na terenie Kopalni Soli „Wieliczka””

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Wykonanie remontu kapitalnego agregatu sprężarkowego AST-75G”

Przetargi Przetargi na usługi