Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu toczy się sprawa o nabycie spadku po zmarłej Marii Syc, córce Fryderyka i Heleny zd Słupianek

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Zabrzu toczy się sprawa z wniosku PKO BP SA w Warszawie o nabycie spadku po Tadeuszu Mielcarku, synu Stanisława i Anny

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Zabrzu toczy się sprawa z wniosku Banku Millennium S.A. w Warszawie o nabycie spadku po: Barbarze Blacha z d. Walczok, c. Rudolfa i Marty

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Zabrzu toczy się sprawa z wniosku Zabrzańskiej SM w Zabrzu o nabycie spadku po Waldemarze Schneider, synu Henryka i Łucji

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Zabrzu toczy się sprawa z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej „RAZEM” siedz. Zabrze o nabycie spadku po Cecylii Gołębiowskiej, c. Michała i Anieli zd Gembuś

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu toczy się sprawa o nabycie spadku po Zofii Gębczyk, córce Hryzostoma i Stanisławy zd Juszkiewicz

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Zabrzu toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze o zasiedzenie nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Pawliczka

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Zabrzu toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Erwinie Jonasie, synu Józefa i Gertrudy

Komunikaty Komunikaty z Sądów