Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: „Dokończenie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Żyrardowa”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Ochrona fizyczna mienia Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych w ramach Projektu: "Termomodernizacja pięciu budynków należących do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o. w Żyrardowie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zapewnienie miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Realizacja usług społecznych dla mieszkańców Żyrardowa

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Usługi przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego drogowego - komunikacja miejska na terenie Miasta Żyrardowa na linii 0 (zero emisyjna)”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Remont dróg powiatowych w podziale na części.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa energii elektrycznej

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Żyrardowa na lata 2022-2025”

Przetargi Przetargi na usługi