Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o przystąpieniu do sporządzenia MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Skarbu Państwa - przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Skarbu Państwa - przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza wyłożenie do wglądu proj. planu zagospod. przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru poł. pomiędzy ulicami: Koniawską, Kobylogórską i Krótką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp.

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

W siedzibie UM Gorzowa Wlkp. wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Partnerzy serwisu