Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o przyjęciu MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp.

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanych garażem stanowiących własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Skarbu Państwa - przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność lokali mieszkalnych położonych w Gorzowie Wlkp.

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp.

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Skarbu Państwa - przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomości Wykazy