Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Przed Sądem Rejonowym w Staszowie I Wydział Cywilny toczy się sprawa o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Budziska

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Brzeziny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Kielecki zawiadamia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej Napęków  - Pod Borem”

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 364033T ul. Jana Pawła II

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności w nieruchomości, położonej w Smykowie, gmina Fałków

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Zofii Wilczyńskiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

 W Sądzie Rejonowym w Pińczowie w I Wydziale Cywilnym toczy się w sprawa o zasiedzenie nieruchomości gruntowej poł. w Biedrzykowicach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości, poł. w miejscowości Garbacz

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomości poł. w miejscowości Kurzacze

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów