Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Sularz

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Syta

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Pińczowie w Wydziale I Cywilnym toczy się w sprawa o uwłaszczenie nieruchomości położonych w Umianowicach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów
Partner Logo

Starosta Kielecki zawiadamia o wydaniu decyzji pn. Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1401T Podmielowiec - Siekierno - Kamienna Góra,  w miejscowości Podmielowiec, gmina Bodzentyn

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości poł. w m-c Piasek, gminy Stąporków

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Wielkiej Wsi

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Pińczowie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego 10702 zł

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Pińczowie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego 201,00 zł

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Teresie Kraśnieckiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Sobkowiczu

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów