Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej w ramach zadnia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu”

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje o wykazie nieruchomości lok. nr 17 przy ul. Spacerowej 3 w Morawicy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Staszowie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości poł. w miejscowości Strzelce, gmina Oleśnica

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje o wykazie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Bilcza

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Pińczowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Pustelnik

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Końskich I Wydział Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku  po Andrzeju Mąkola

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w  Kielcach  w VIII Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o uznanie za zmarłego Izraela Wulfa Wajsbrota

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek w Kielcach ogłasza nieograniczony przetarg na okładziny z płytek na klatkach schodowych

Ogłoszenie medium Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0382T Siedlce Łukowa na odcinku od km 5+330 do km 7+923 gm. Chęciny pow. Kielecki”

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

W Sądzie Rejonowym w Staszowie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości poł. w Pacanówce

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów