Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk Masy Upadłości os. fizycznej nieprowadzącej działalności gospod. sprzeda z wolnej ręki nieruchomość grun. zabud. bud. jednorodzinnym w Pasymiu przy ul. Jana Pawła II 20

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Wójt Gminy Jonkowo informuje o nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obręb Jonkowo

Komunikaty Komunikaty urzędów

Komornik Sądowy przy SR w Ostródzie informuje o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Frygnowo, gm. Grunwald

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości P.B. EXBAU Spółka z o.o. w upadłości zaprasza do rokowań na sprzedaż z wolnej ręki pakietu wierzytelności

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO informuje o wykazie nieruchomości do zbycia

Nieruchomości Wykazy

Wójt Gminy Kolno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

Nieruchomości Lokale użytkowe

Syndyk Masy Upadłości zaprasza do rozpoczęcia rokowań w sprawie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowych zabudowanych poł. w Jezioranach

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Wójt Gminy Grunwald zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grunwald

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o wykazie nieruchomości rzeznaczonych do użyczenia bez przetargu

Komunikaty Komunikaty urzędów

Syndyk Masy Upadłości sprzeda Młyn w Olsztynku

Syndycy i Komornicy Nieruchomości