Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk Masy Upadłości zaprasza do rozpoczęcia rokowań w sprawie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowych zabudowanych poł. w Jezioranach

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Wójt Gminy Grunwald zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grunwald

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o wykazie nieruchomości rzeznaczonych do użyczenia bez przetargu

Komunikaty Komunikaty urzędów

Syndyk Masy Upadłości sprzeda Młyn w Olsztynku

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż udziału 5/8 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Reszlu przy ul. Kolejowej 17A

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż udziału 3/32 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Woryty 47 gm. Gietrzwałd

Syndycy i Komornicy Licytacje komornicze

Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż udziału 1/3 w lokalu mieszkalnym, położonym we wsi Wójtówko gm. Jeziorany

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym sprzeda gospodarstwo rolne w Dmusach gmina Biała Piska

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż udziałów w nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowości Solanki, gm. Srokowo

Syndycy i Komornicy Nieruchomości
Partner Logo

Prezydent M. Olsztyna zawiadamia o wydaniu decyzi dot, udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci kablowej

Komunikaty Komunikaty urzędów