Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Mariola Kubicka
18.07.2016 , aktualizacja: 18.07.2016 14:09
A A A
Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Wykluczenie wykonawcy z przetargu (fot.Shutterstock)

Do wykluczenia wykonawcy z przetargu może dojść, gdy zamawiający zbada czy udział autora dokumentacji w przetargu na wykonanie opisanych w niej robót utrudni uczciwą konkurencję.
Pytanie

Zamawiający zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane . Czy wykonawca , który jest autorem dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie ogłoszone postępowanie, może złożyć ofertę na realizację robót? Czy zamawiający powinien w takiej sytuacji wykluczyć go z przetargu?

Odpowiedź

Sam fakt wykonania dokumentacji projektowej na realizowane roboty budowlane nie jest podstawą wykluczenia. Zamawiający musi zbadać, czy udział autora dokumentacji w przetargu na wykonanie opisanych w niej robót utrudni uczciwą konkurencję. Stanie się tak, wtedy gdy jego pozycja - w związku z opracowaniem dokumentacji - będzie korzystniejsza niż pozostałych wykonawców.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuWykluczenie wykonawcy

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się podmioty, które:

- wykonywały bezpośrednio czynności związane z jego przygotowaniem, z wyłączeniem tych realizowanych podczas dialogu technicznego , lub

- posługiwały się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.Zobacz także
Ogłoszenia różne