Partnerzy serwisu:
Odpowiednio sformułowane pełnomocnictwo upoważnia do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Pytanie

Pełnomocnictwo, wystawione w przetargu nieograniczonym przez jednego ze współwłaścicieli spółki cywilnej, brzmi: "do reprezentowania, w pełnym zakresie, firmy X S.C. w procedurze przetargowej i ewentualnego podpisania umowy". Czy taki dokument jest wystarczający do potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem? Czy jeżeli umowa będzie trwała 180 miesięcy, a roboty budowlane , o których w niej mowa, przez 12 miesięcy, to zamawiający musi wziąć pod uwagę art. 143a ustawy Pzp i wprowadzić do umowy?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź

Wskazane w pytaniu pełnomocnictwo należy uznać za prawidłowe. Artykuł 143a nie musi być w tym przypadku stosowany.

Pełnomocnictwo powinno wskazywać czynności, do których pełnomocnik jest umocowany. Zapis użyty w przedstawionym dokumencie można potraktować właśnie jako wskazanie takich czynności. Jedną z czynności procedury udzielenia zamówienia publicznego jest złożenie dokumentów i oświadczeń w odpowiedniej formie. Stąd można przyjąć, że pełnomocnictwo upoważnia do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

 • Prezydent podpisał nowelizację Pzp

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 11 lipca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie w terminie 14 dni od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.
  Ustawa Pzp
 • Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

  Zamówienia publiczne
  Kancelaria Zamówień Publicznych
  Zmiana obowiązującej umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Pzp
  Nowelizacja Pzp
 • Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów Pzp zmieniła między innymi zasady wprowadzania zmian umowie o wykonanie zamówienia publicznego.
  Umowa o wykonanie zamówienia publicznego
 • Limit zamówień uzupełniających

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Nowelizacja Pzp nie przewiduje górnego limitu do udzielania zamówień uzupełniających.
  Limit zamówień uzupełniających