Partnerzy serwisu:
Nowelizacja Pzp nie przewiduje górnego limitu do udzielania zamówień uzupełniających.

Pytanie

Wartość zamówienia wynosi przykładowo 200 tys. zł. Jak zgodnie z nowymi przepisami oszacować maksymalną wartość zamówienia, jeżeli zamawiający chce w przyszłości zlecić prace na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy Pzp ?

Odpowiedź

Nowelizacja nie przewiduje górnego limitu możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających. Trzeba będzie zatem dodać do wartości zamówienia podstawowego , kwotę zamówienia uzupełniającego - w planowanej do udzielenia wysokości.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Wyjaśnienie

Szacowanie wartości zamówienia - jako jedna z kluczowych czynności zamawiającego decydująca o wyborze progu kwotowego, w którym będzie prowadzona procedura - wymaga od niego dochowania należytej staranności. Należy jej dokonać zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się ich wartość.

 • Nowelizacja Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Kolejna nowelizacja przepisów Pzp zmieni zasady udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
  Ustawa Pzp
 • Wymagania zawarte w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz.
  Wymagania zawarte w siwz
 • Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Prawo zamówień publicznych umożliwia formułowanie zapisów wzoru oferty, w taki sposób aby uzyskać osobne oferty na poszczególne roboty budowlane.
  Rozliczanie dotacji a udzielanie zamówień publicznych
 • Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Udostępnienie potencjału podmiotu trzeciego powinno gwarantować wykonawcy realną możliwość wykorzystania tego potencjału w wykonaniu zamówienia publicznego.
  Udostępnienie potencjału podmiotu trzeciego