Partnerzy serwisu:
Kolejna nowelizacja przepisów Pzp zmieni zasady udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie

Nowelizacja ustawy Pzp zmieni reguły udzielania zamówień m.in. w trybie przetargu nieograniczonego. Czy w przypadku postępowań do kwot unijnych zmieni się termin składania ofert ? Czy czas dostarczenia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu w przetargu o wartości do kwot unijnych to 5 dni? Czy jeśli będę prosić wykonawcę o uzupełnienie dokumentu, to również będzie obowiązywać jakiś termin? Jak będzie wyglądać procedura?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź

Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa różnica w stosunku do poprzedniego stanu prawnego będzie polegać na tym, że wykonawcy wraz z ofertą złożą tylko własne oświadczenie. Nie przedstawią natomiast od razu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

 • Wymagania zawarte w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz.
  Wymagania zawarte w siwz
 • Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Prawo zamówień publicznych umożliwia formułowanie zapisów wzoru oferty, w taki sposób aby uzyskać osobne oferty na poszczególne roboty budowlane.
  Rozliczanie dotacji a udzielanie zamówień publicznych
 • Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Udostępnienie potencjału podmiotu trzeciego powinno gwarantować wykonawcy realną możliwość wykorzystania tego potencjału w wykonaniu zamówienia publicznego.
  Udostępnienie potencjału podmiotu trzeciego
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 30.000 euro powinien wskazywać w jaki sposób udzielić zamówienia a także określać procedury poprzedzające udzielenie zamówienia publicznego.
  Zamówienie publiczne