Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

Karol Jaworski *
24.11.2010 , aktualizacja: 30.11.2010 10:36
A A A
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Przepisy ustawy Pzp znoszące możliwość zawierania umowy na dostawę energii elektrycznej na czas nieoznaczony nie wprowadziły obowiązku wyboru nowych wykonawców. Dotychczasowe umowy zawarte na podstawie przepisów umożliwiających podpisanie ich na czas nieoznaczony mogą być kontynuowane.
Pytanie

Umowę na świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej zawarliśmy 10 lat temu na czas nieokreślony. Łączna kwota za sprzedaż energii elektrycznej i przesył nie przekracza 14.000 euro za 12 miesięcy. Wiodącą kwotą na fakturze jest opłata za energię elektryczną. Opisując fakturę za energię elektryczną i przesył dokonujemy wpisu: "zakupu dokonano zgodnie z artykułem 67 ust. 1 pkt. 1 litera a Ustawy prawo zamówień publicznych". Czy w związku ze swobodą wyboru dostawcy energii i elektrycznej należy umowę zmienić? W ten sposób za sprzedaż energii elektrycznej umowa na czas oznaczony (4 lata), a przesył zgodnie z artykułem 143 ust. 1a ustawy Pzp - na czas nieoznaczony. Jak należy zatem prawidłowo opisać fakturę, tzn. na które przepisy ustawy Pzp należy się powołać?

Odpowiedź

Co do zasady nie musisz zmieniać zawartej już umowy na dostawę i przesył energii elektrycznej.

Wyjaśnienie

Dotychczasowe umowy zawarte na podstawie przepisów umożliwiających podpisanie ich na czas nieoznaczony mogą być kontynuowane. Jeśli Twoja umowa na świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej została zawarta zgodnie z obowiązującymi w dacie jej zawierania przepisami zezwalającymi na zawarcie jej na czas nieoznaczony, podlega starym przepisom. Przepisy ustawy Pzp znoszące możliwość zawierania umowy na dostawę energii elektrycznej na czas nieoznaczony nie wprowadziły obowiązku wyboru nowych wykonawców. Nie jesteś zatem zobligowany do wypowiedzenia dotychczasowej i zawarcia nowej umowy. Pamiętaj jednak, iż jak zauważyłeś, obecnie prawo umożliwia wszystkim odbiorcom wybór dostawcy energii elektrycznej, w związku z czym może być tak, iż ceny, które możesz uzyskać od funkcjonujących na rynku dostawców mogą być korzystniejsze niż te, które wynikają z wiążącej Ciebie obecnie umowy. Jeśli zatem zdecydujesz się wypowiedzieć umowę będziesz musiał wybrać nowych wykonawców na dostawę energii elektrycznej oraz na jej przesył. W takim przypadku na usługę przesyłu energii elektrycznej możesz przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Pzp) i podpisać umowę na czas nieoznaczony (art. 143 ust. 1a ustawy Pzp). Natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę energii powinieneś przeprowadzić w trybie konkurencyjnym i podpisać umowę na czas oznaczony, dopuszczalny przez ustawę Pzp (art. 142 ustawy Pzp).

Podsumowując, podstawą zakupu dostawy energii elektrycznej będzie podstawa zastosowania trybu podstawowego, w którym będziesz przeprowadzał postępowanie (np. przetarg nieograniczony), a dla usługi przesyłu energii elektrycznej będzie to art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 pkt 1 lit. e, art. 142 oraz art. 143 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim specjalizującym się m.in. w prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl

Zobacz także