Przetarg ograniczony

Marek Okniński
02.07.2015 , aktualizacja: 29.06.2015 15:56
A A A
Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony (fot.Shutterstock)

Przetarg ograniczony to jeden z dwóch podstawowych trybów udzielania zamówienia publicznego. Szczegóły dotyczące przetargu ograniczonego znajdziesz poniżej.
Przetarg ograniczony - obok przetargu nieograniczonego drugi podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego. Zastosowanie przetargu ograniczonego nie przekracza 0,5 % ogółu ilości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Zatem procedurę związaną z udzieleniem zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego można hipotetycznie podzielić na dwie części.

Pierwsza część obliguje zamawiającego do opublikowania ogłoszenia zapraszającego potencjalnych wykonawców do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Zamawiający nie może samodzielnie kierować zaproszeń do udziału w przetargu ograniczonym do wybranych przez siebie podmiotów. W drugiej części przetargu wykonawcy zaproszeni przez Zamawiającego składają oferty cenowe realizacji udzielanego w tym trybie zamówienia publicznego. Do udziału w przetargu ograniczonym Zamawiający może zakwalifikować maksymalnie 20 wykonawców.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik PzpSłownik Pzp Podstawowy tryb udzielania zamówieńUstawa PZP Przetarg nieograniczonyZobacz także