Poprawa błędów w formularzu cenowym - tylko ostrożnie!

Andrzela Gawrońska-Baran
04.12.2013 07:00
A A A
Poprawa formularza ofertowego jest dopuszczalna gdy nie spowoduje istotnych zmian w ofercie.

Pytanie

W formularzu cenowym wykonawca powielił 4 pozycje. Ceny jednostkowe pozycji są takie same, ale ilość asortymentu w jednej z pozycji została zwiększona. Czy można poprawić formularz cenowy na podstawie art. 87 pkt 2 ust. 3 wykreślając 4 zdublowane pozycje?

Odpowiedź

Jeżeli wykreślenie nadprogramowych pozycji nie spowoduje istotnych zmian w ofercie, to dopuszczalna będzie poprawa formularza ofertowego w tym zakresie.

Niezwykle trudno jest proponować, jakie działania powinny zostać podjęte przez zamawiającego, zwłaszcza w odniesieniu do poprawiania formularza ofertowego, jeżeli nie zna się dokumentacji postępowania (zapisów siwz, pozycji zdublowanych itp.). Odnosząc się jednak do ogólnie do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że podanie tych samych pozycji więcej razy niż to było wymagane przez zamawiającego prowadzi do niezgodności treści oferty z treścią siwz. Jeżeli wykreślenie nadprogramowych pozycji nie spowoduje istotnych zmian w ofercie, to dopuszczalna będzie poprawa formularza ofertowego w tym zakresie.

Zapewne konsekwencją takiego działania, po wykreśleniu z formularza cenowego zdublowanych pozycji, będzie pozostawienie tylko jednej z nich, a następnie zsumowanie wartości podanych w pozostawionych pozycjach formularza cenowego i przyjęcie tak obliczonej ceny jako ceny ofertowej.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne