Łączne szacowanie wartości zamówień

Alicja Biegańska
24.06.2015 08:30
A A A
Szacowanie wartości zamówień

Szacowanie wartości zamówień (fot.Shutterstock)

Obowiązek łącznego szacowania zamówień ciąży na zamawiającym w przypadku, gdy zamówienia charakteryzuje tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa.

Pytanie:

Czy należy łącznie szacować wartość zamówienia na obsługę bankową i udzielenie kredytu długoterminowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do łącznego szacowania wartości zamówień publicznych dotyczących obsługi bankowej i udzielenia kredytu długoterminowego.

Obowiązek łącznego szacowania wartości zamówień ciąży na zamawiającym wówczas, gdy zamówienia charakteryzuje tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa.

Powyższe tożsamości oznaczają:

1. tożsamość podmiotowa - zamówienia możliwe są do zrealizowania przez jednego wykonawcę,

2. tożsamość przedmiotowa - zamawiane usługi (dostawy) służą do tego samego użytku lub mają to samo przeznaczenie,

3. tożsamość czasowa - zamówienia są dokonywane w tej samej perspektywie czasowej, obejmującej z reguły okres danego roku budżetowego lub okres realizacji określonego projektu.

 

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Podstawa prawna

- art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne