Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

Ksenia Latos
25.09.2015 10:07
A A A
Szanowanie wartości zamówienia publicznego

Szanowanie wartości zamówienia publicznego (fot.Shutterstock)

Jeśli zamawiający dzieli zamówienie na części i przeprowadza odrębne postępowanie dla każdej z nich, to w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego powinien podać wartość szacunkową danej części.

Pytanie:

Przeprowadzałem pierwszą część-etap na zadanie X. W następnych latach będą kolejne części-etapy całości inwestycji. Oszacowałem wartość zamówienia na całość inwestycji, w tym została wyliczona wartość szacunkowa na część-etap I. W związku z tym, jaką wartość szacunkową podać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w Biuletynie ZP? Całości inwestycji, czy tylko etapu-części I?

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu zamawiający podzielił zamówienie na części (etapy) i przeprowadza odrębne postępowanie dla każdej części (zgodnie z PZP), w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego należy podać wartość szacunkową danej części.

 

Przetargi, zamówienia publiczne: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1481).

Zobacz także
Ogłoszenia różne