Unieważnienie przetargu z powodu braku środków zamawiającego

Anna Kuszel-Kowalczyk
06.01.2016 08:00
A A A
Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania (fot.Shutterstock)

Jeśli zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty, którą zamierza sfinansować zamówienie do ceny najkorzystniejszej oferty bądź oferty z najniższą ceną jest zobowiązany do unieważnienia postępowania przetargowego.

Pytanie:

Co zrobić w sytuacji, gdy zamawiający nie posiada wystarczających środków na realizację danego zadania, a dokładniej cena najniższej z ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przewyższa kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na realizację tegoż zadania? Nadmienię również, że sprawa dotyczy postępowania przeprowadzanego w grudniu, przy czym od 01.01.2016 r. usługi, na które ogłoszono przetarg, muszą być realizowane, ponieważ są one usługami obowiązkowymi w danym sektorze (wynikają z przepisów odrębnej ustawy). Budżet na chwilę obecną nie pozwala na przesunięcie środków. Czy można zawrzeć w ramach tego postępowania umowę do kwoty którą posiada, zamawiający ?

Odpowiedź:

Jeżeli zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną, unieważnia postępowanie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem w ofercie. Tym samym, na tym etapie postępowania (po złożeniu ofert) nie ma możliwości ograniczenia przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy na kwotę jaką dysponuje zamawiający.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne