Zakres świadczenia wykonawcy

Marta Mikulska-Nawacka
14.04.2016 10:47
A A A
Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa

Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa (fot.Shutterstock)

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zapisów umowy o zamówienie publiczne musi być tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie przetargowej.

Pytanie:

W ofercie na dostawę sprzętu sportowego wykonawca dołączył zdjęcia proponowanych urządzeń. Na zdjęciu widnieje logo producenta. Zamawiający żądał w przedmiocie zamówienia sprzętu z certyfikatem IAAF i zażądał zdjęcia proponowanego sprzętu. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczył certyfikaty na sprzęt ale innego producenta. Co w takim przypadku? W przedmiocie zamówienia zamawiający żądał certyfikowanego produktu i nie wskazywał producenta, a wykonawca dostarczy taki produkt tyle tylko że producenta innego niż wskazanego na zdjęciu tłumacząc, iż było to zdjęcie poglądowe.

Odpowiedź:

Jeżeli proponowany sprzęt sportowy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wymaganych posiadanych certyfikatów i dodatkowo, wykonawca nie był zobowiązany do wskazania w ofercie modelu/producenta sprzętu, to w ocenie autora, możliwe jest w tej sytuacji (na etapie realizacji) dostarczenie sprzętu innego producenta lecz spełniającego wszelkie ww. wymagania.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zakres świadczenia wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy był tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zatem gdy w ofercie nie wskazano producenta, a wykonawca oświadczył jedynie że wykona/oferuje zamówienie zgodnie z siwz, to należy uznać zaistniały stan faktyczny za prawidłowy.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 140 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Zobacz także
Ogłoszenia różne