Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych

Marta Mikulska-Nawacka
13.07.2016 14:36
A A A
Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych

Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych (Fot.Shutterstock)

Odpowiednio sformułowane pełnomocnictwo upoważnia do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Pytanie

Pełnomocnictwo, wystawione w przetargu nieograniczonym przez jednego ze współwłaścicieli spółki cywilnej, brzmi: "do reprezentowania, w pełnym zakresie, firmy X S.C. w procedurze przetargowej i ewentualnego podpisania umowy". Czy taki dokument jest wystarczający do potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem? Czy jeżeli umowa będzie trwała 180 miesięcy, a roboty budowlane , o których w niej mowa, przez 12 miesięcy, to zamawiający musi wziąć pod uwagę art. 143a ustawy Pzp i wprowadzić do umowy?

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź

Wskazane w pytaniu pełnomocnictwo należy uznać za prawidłowe. Artykuł 143a nie musi być w tym przypadku stosowany.

Pełnomocnictwo powinno wskazywać czynności, do których pełnomocnik jest umocowany. Zapis użyty w przedstawionym dokumencie można potraktować właśnie jako wskazanie takich czynności. Jedną z czynności procedury udzielenia zamówienia publicznego jest złożenie dokumentów i oświadczeń w odpowiedniej formie. Stąd można przyjąć, że pełnomocnictwo upoważnia do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Zobacz także
Ogłoszenia różne