Otwarcie ofert online w powodu pandemii - obowiązek czy uprawnienie zamawiającego?

Andrzela Gawrońska-Baran
19.06.2020 08:00
A A A
Zamówienie publiczne

Zamówienie publiczne (fot.Shutterstock)

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Pytanie:

Czy przeprowadzenie otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej jest obowiązkowe? Czy mogę przeprowadzić otwarcie ofert bez podania linku do strony z transmisją online? Planuję otwarcie ofert na 24 kwietnia br. i zastanawiam się, czy muszę zawrzeć w siwz informację o otwarciu ofert online?

Odpowiedź:

Przeprowadzenie otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej koronawirusa nie jest, w mojej ocenie, obowiązkowe. Zamawiający może dokonać tradycyjnego jawnego otwarcia ofert (planowanego na 24 kwietnia 2020 r.).

 Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Zamawiający nie może odroczyć otwarcia ofert w czasie ani przedłużyć terminu otwarcia. Nie jest również możliwe dokończenie przerwanego czy nie w pełni przeprowadzonego otwarcia ofert. Publiczne otwarcie ofert nie może zostać powtórzone w danym postępowaniu, ponieważ jest to czynność faktyczna oraz jednokrotna.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne