Czy radca prawny projektujący umowę w sprawie zamówienia oświadcza o swojej bezstronności?

Marta Mikulska-Nawacka
27.11.2020 12:48
A A A
Ustawa Pzp

Ustawa Pzp (Agencja Gazeta)

Radca prawny, który przygotowuje wzór umowy, nie jest zobowiązany do podpisania oświadczenia składanego zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

Pytanie:

Czy radca prawny, który przygotowuje wzór umowy do przetargu nieograniczonego, jest zobowiązany podpisać oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Radca prawny, który przygotowuje wzór umowy, nie jest zobowiązany do podpisania oświadczenia składanego zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

Stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na Portal ZP

Ogłoszenia różne