Co grozi zamawiającemu, który bez zawartej umowy odbiera dostawy wody?

Andrzej Łukaszewicz
01.01.2021 08:00
A A A
Ustawa Pzp

Ustawa Pzp (Agencja Gazeta)

Dostarczenie wody i odbiór ścieków powinno się odbywać na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, do czego obliguje wykonawcę art. 6 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Pytanie:

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody użytkowej i odprowadzanie ścieków w trybie z wolnej ręki poprzez przesłanie do wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Postępowanie jest objęte reżimem unijnym. Wykonawca nie odpowiedział na zaproszenie, nie przystąpił do negocjacji i nie złożył JEDZ. W międzyczasie umowa z dotychczasowym dostawcą wygasła. Od tego czasu woda jest dostarczana przez wykonawcę mimo braku zawartej umowy. Co powinien zrobić zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca uchyla się od negocjacji oraz doszło do bezumownego świadczenia usług? Czy należy wystąpić na drogę sądową? Jakie konsekwencje może ponieść zamawiający w tej sytuacji?

Odpowiedź:

Dostarczenie wody i odbiór ścieków powinno się  odbywać na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, do czego obliguje wykonawcę art. 6 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zamawiający przesyłając zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia polegającego na dostarczaniu wody oraz odbiór ścieków, dochował należytej staranności w rozumieniu wymogu stawianego przepisami ustawy Pzp, szczególnie w odniesieniu do jej art. 66.

Andrzej Łukaszewicz

Więcej na Portal ZP

Ogłoszenia różne