Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Krzysztof Hodt
08.01.2021 08:00
A A A
Zamówienie z wolnej ręki.

Zamówienie z wolnej ręki. (Fot. Shutterstock)

Tak, procedura z wolnej ręki jest jednym z trybów udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.

Pytanie:

Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamówienie z wolnej ręki będzie można zastosować dla zamówień o wartościach poniżej progów unijnych? Czy należy wtedy umieszczać ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych? Czy trzeba również prowadzić protokół postępowania?

Odpowiedź:

Tak, procedura z wolnej ręki jest jednym z trybów udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.

Kwestię udzielania takich zamówień reguluje art. 304, 305 oraz 306 nowej ustawy Pzp. W art. 305 nowej ustawy Pzp wskazane są okoliczności, w których zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki. Artykuł 306 ust. 1 nowej ustawy Pzp wskazuje, że dobrowolne ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Krzysztof Hodt

Więcej na Portal ZP

Ogłoszenia różne