Partnerzy serwisu:
W przypadku zamówień sektorowych zawarcie umowy ramowej nie może nastąpić w wyniku zamówienia z wolnej ręki. Za to istnieje możliwość zawarcia umowy ramowej na 8 lat.

Pytanie: 

Jak interpretować art. 143 ust. 2 w kontekście art. 99 ustawy Pzp? Czy zamawiający sektorowy może zawrzeć umowę ramową w trybie zamówienia z wolnej ręki? Jeśli tak to czy umowa ramowa zawarta w tym trybie może obejmować okres 8 lat? 

Odpowiedź: 

W przypadku zamówień sektorowych zawarcie umowy ramowej nie może nastąpić w wyniku zamówienia z wolnej ręki. Za to istnieje możliwość zawarcia umowy ramowej na 8 lat. 

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia w celu zawarcia umowy ramowej prowadzonego w reżimie sektorowym nie jest możliwe zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. 

Zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego. Jest to przepis szczególny w stosunku do art. 99 ustawy Pzp. Artykuł 99 ustawy Pzp reguluje umowę ramową dla zamówień klasycznych, powalając zastosować w tym celu tryb przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. 

Daniel Szczęsny 

Więcej na www.portalzp.pl